Hospodárske správy - ZSVL Raková - Stred I

Prejsť na obsah

Hospodárske správy

Hospodárenie

Hospodárska správa

- prednesená na Valnej hromade 24. februára 2013 hospodárkou Združenia p. Zuzanou Vyšlanovou.


Hospodárska správa

- prednesená na Valnej hromade 16. februára 2014 hospodárkou Združenia p. Štefániou Koričárovou.

Hospodárska správa

- prednesená na Valnej hromade 22. februára 2015 hospodárkou Združenia p. Štefániou Koričárovou.
- prednesená na Valnej hromade 28. februára 2016 predsedom Združenia p. Petrom Špitom.


Hospodárska správa

- prednesená na Valnej hromade 28. februára 2016 hospodárkou Združenia p. Štefániou Koričárovou.

Správa odborného lesného hodpodára.

- prednesená na Valnej hromade 28. februára 2016 predsedom Združenia p. Petrom Špitom, nakoľko ing. Martin Podhorský sa nemohol zúčastniť našej Valnej hromady.

Pri posudzovaní ekonomických výsledkov (opakovane zdôrazňujeme), treba brať do úvahy skutočnosť (uvádzaná v správach), že v pestovnej činnosti sme museli vynaložiť financie získané predajom na vykrytie rezervy, ktorú sme nedostali od p. Baculáka (bývalého predsedu) a o to máme nižšie dividendy aj za rok 2015, čo je vyše 80% plôch o ktoré sa staráme!!!!!!!! Keď nám klesá ťažba na úroveň roka 2005, tak výsledok dividend je tomu adekvátny.
- prednesená na Valnej hromade 19. februára 2017 predsedom Združenia p. Petrom Špitom.

- prednesená na Valnej hromade 19. februára 2017 hospodárkou Združenia p. Štefániou Koričárovou.

Správa odborného lesného hodpodára.

- prednesená na Valnej hromade 19. februára 2017 predsedom Združenia p. Petrom Špitom, nakoľko ing. Martin Podhorský sa nemohol zúčastniť našej Valnej hromady.

Pri posudzovaní ekonomických výsledkov (opakovane zdôrazňujeme), treba brať do úvahy skutočnosť (uvádzaná v správach), že v pestovnej činnosti sme museli vynaložiť financie získané predajom na vykrytie rezervy, ktorú sme nedostali od p. Baculáka (bývalého predsedu) a o to máme nižšie dividendy aj za rok 2016.
- prednesená na Valnej hromade 18. februára 2018 predsedom Združenia p. Petrom Špitom.

- prednesená na Valnej hromade 19. februára 2018 hospodárkou Združenia p. Štefániou Koričárovou.

Správa odborného lesného hodpodára.

- prednesená na Valnej hromade 18. februára 2018 predsedom Združenia p. Petrom Špitom, nakoľko ing. Martin Podhorský sa nemohol zúčastniť našej Valnej hromady.

Pri posudzovaní ekonomických výsledkov (opakovane zdôrazňujeme), treba brať do úvahy skutočnosť (uvádzaná v správach), že v pestovnej činnosti sme museli vynaložiť financie získané predajom na vykrytie rezervy, ktorú sme nedostali od p. Baculáka (bývalého predsedu) a o to máme nižšie dividendy aj za rok 2017.
Designed by Ing. Peter Špita - EUROMAX
Návrat na obsah