ZSVL Raková - Stred I

Prejsť na obsah

Vítame Vás na stránkach nášho Združenia.    Naše Združenie hospodári na výmere 368,48 ha lesných porastov. Dominantnou drevinou je smrek a v našich lesoch sa nachádza aj jedľa, borovica a breza. Pri obnove lesa vysádzame aj dub, buk, smrek, smrekovec, javor, jedľu, borovicu a čerešňu.

Designed by Ing. Peter Špita - EUROMAX
Návrat na obsah