Pestovná činnosť - ZSVL Raková - Stred I

Prejsť na obsah

Pestovná činnosť

Hospodárenie > Aktuálne
Obnova lesa začína vysadbou holín po ťažbe, ktorá musí byť zabezpečená do 2 rokov od ťažby. Priestor na vysadbu musí byť pripravený t.j. uhodená haluzina po ťažbe a následne ak je to možné aj spalená.

Ďalšími činnosťami pestovných prác je vyžínanie, ochrana pred ohryzom divou zverou, dosadzanie sadeníc a prerezávky - hlavne odstraňovanie nežiadúcich náletových drevín.
S A D B A


Tento rok sme v jarnom sadení vysadili 46 400 ks sadeníc a to smrek obyčajný 5 500 ks, buk lesný 25 500 ks, borovica lesná 2 750 ks, javor horský 10 600 ks a lipa malolistá 2 050 ks.

Výsadba bola realizovaná v týchto porastoch 725e, 725f, 732b, 725c, 724b, 729i, 729d, 718b, 720a, 701, 717, 716, 719a, 702, 714, 713a, 715c, 715a, 713c, 712b a 702.


Jesennou sadbou sa vysadilo 74 300 ks sadeníc a to smrek obyčajný 21 150 ks, buk lesný 39 500 ks, jedľa biela 13 350 ks a smrekovec opádavý  300 ks.


Výsadba bola realizovaná v týchto porastoch 693 1,695c1,701 1, 702 1, 712a1, 712b1, 713a, 713b, 713c1, 713c2, 715b, 715c, 716 1, 717 1, 718a1, 718b1, 718b2, 719a, 719b, 719c, 720b, 724b, 724c, 726, 728b, 728c, 728h, 729a1, 729a2, 729b, 729d1, 729f, 729h, 729i1, 729i2, 729j, 732b2, 732b3, 733a, 736a1, 917a, 917b, 918a1, 921c1, 921d, 922a, 922b, 922c, 922d1, 720a1, 725c, 926a a 926b.

Celkovo v roku 2014 bolo vysadených 120 700 sadeníc.

V Y Ž Í N A N I E


Vyžínanie bolo urobené na ploche 63,89 ha.


O C H R A N A   P R E D   O H R Y Z O M


Naše Združenie na ochranu pred ohryzom divou zverou použil prípravok MORSUVIN. Tento bol použitý na ploche 90,52 ha.

Taktiež bol uskutočnená mechanická ochrana alobalom na ploche 0,13 ha.

Celkovo bolo ochranených 90,65 ha plôch.


**************************************************************


Všetky práce pestovnej činnosti boli zamerané cez GPS a je to aj súčasťou dokumentácie pestovnej činnosti združenia .Designed by Ing. Peter Špita - EUROMAX
Návrat na obsah