Predaj - ZSVL Raková - Stred I

Prejsť na obsah

Predaj

Hospodárenie > Aktuálne

Predaj v našom Združení sa vykonáva zásadne v súlade s internymi pravidlami t.j. cena drevnej hmoty je výsledkom licitácie. Predaj drevnej hmoty systémom licitácie vykonáva predseda Združenia spolu s niektorým členom Výboru. Ku každému predaju je pozývany aj niektorý člen Revíznej komisie, čo je aj sporadicky využívané. Taktiež licitácie sa môže zučastniť hociktorý člen Združenia ako pozorovateľ a taktiež môže si priviesť obchodníka, ktorý sa zúčastní licitácie.V rok 2014 sme predali drevnú hmotu v celkovom objeme 4 724,76 m3. Priemerna cena 59,20 €/m3 pri objemovosti 0,53 je výborným výsledkom.

Celková vyťažená drevná hmota 5 243,84 m3. Z toho vyťažená drevná hmota na predaj je 4 649,49 m3, vyťažená drevná hmota ako palivo 560,70 m3 a 107,15 m3 je drevná hmota vyzbieraná v porastoch po ťažbe.

Skladové zásoby k 1.1.2014 boli 461,06 m3 drevnej hmoty určenej na predaj a 73,50 m3 drevnej hmoty ako palivo.Designed by Ing. Peter Špita - EUROMAX
Návrat na obsah