Revízna komisia - ZSVL Raková - Stred I

Prejsť na obsah

Revízna komisia

Dokumenty

- správa Revíznej komisie za rok 2010

- správa o hospodarení Združenia od roku 2007 do 30.7.2011

- správa revíznej komisie za celý rok 2011 zatiaľ nie je vypracovaná nakoľko bývalé vedenie neodovzdalo podklady potrebné na vykonanie inventúry podľa uznesenia Valného zhromaždenia z 30.10.2011 a taktiež na vykonanie koncoročnej  inventúry a zistenia stavu hospodárenia nášho Združenia, nakoľko bývalý predseda nespolupracoval a neposkytol potrebné podklady pre prácu revíznej komisie ani po výzve.

- správa revíznej komisie o hospodárení Združenia za rok 2012 prednesená na Valnom zhromaždení 24. februára 2013

- správa revíznej komisie o hospodárení Združenia za rok 2013 prednesená na Valnom zhromaždení 16. februára 2014


- správa revíznej komisie o hospodárení Združenia za rok 2014 prednesená na Valnom zhromaždení 22. februára 2015

- správa revíznej komisie o hospodárení Združenia za rok 2015 prednesená na Valnom zhromaždení 28. februára 2016

- správa revíznej komisie o hospodárení Združenia za rok 2017 prednesená na Valnom zhromaždení 18. februára 2018

Designed by Ing. Peter Špita - EUROMAX
Návrat na obsah