Základné dokumenty - ZSVL Raková - Stred I

Prejsť na obsah

Základné dokumenty

Dokumenty

Základné dokumenty schválené na Valnom zhromaždení dňa 11. novembra 2012:

Rokovací poriadok

Volebný poriadok

Zásady hospodárenia

Dodatok č.1 k Zmluve o združení

Príloha č.1 k Dodatku
Designed by Ing. Peter Špita - EUROMAX
Návrat na obsah