Zápisnice - ZSVL Raková - Stred I

Prejsť na obsah

Zápisnice

Dokumenty


- zápisnica
z Valného zhromaždenia konaného dňa 18. septembra 2011

- zápisnica
z Valného zhromaždenia konaného dňa 30. októbra 2011


- zápisnica z Valného zhromaždenia konaného dňa 25. marca 2012

- zápisnica z Valného zhromaždenia konaného dňa 11. novembra 2012

- zápisnica z Valného zhromaždenia konaného dňa 24. fenruára 2013

- zápisnica z Zhromaždenia konaného dňa 12. januára 2014

- zápisnica z Zhromaždenia konaného dňa 16. februára 2014

- zápisnica z Zhromaždenia konaného dňa 22. júna 2014
- zápisnica z Zhromaždenia konaného dňa 22. februára 2015

Valné zhromaždenie konané 28. februára 2016 nebolo uznášaniaschopné t.j. rokovanie nebolo schopné príjímať uznesenia, boli prerokované správy predsedu, hospodárky a OLH, ktoré sú zverejnené na inom mieste tohto webu.

Zápisnica z Valného zhromaždenia je vyhotovená, čakáme na podpisy overovateľov.
Zápisnicu z Valného zhromaždenia zverejňujeme aj napriek chýbajúcim podpisom.
Designed by Ing. Peter Špita - EUROMAX
Návrat na obsah